top of page
lvegas1.jpg

Verantwoord spelen

18-plus-watkostgokkenjou-300x90.png

Met plezier veilig spelen
Onze medewerkers doen er alles aan om daarvoor te zorgen dat onze gasten een leuke en fijne tijd hebben in ons casino.
De entree is altijd gratis. Net als onze drankjes en hapjes. Onze medewerkers geven u graag uitleg over ons gevarieerde spelaanbod.

Al onze speelautomaten voldoen uiteraard aan de Nederlandse wetgeving en daarom kunt u erop vertrouwen dat onze speelautomaten gekeurd en veilig zijn.


U kunt altijd terecht bij onze casinomedewerkers voor vragen.

Huisregels
Het naleven van onze huisregels draagt bij aan een veilige en prettige sfeer. Wij verzoeken u vriendelijk om u aan onderstaande huisregels te houden.

 > Toegang vanaf 18 jaar.

 > De beheerder is bevoegd om een toegangsverbod op te leggen.

 > Stoelen en krukken zijn uitsluitend voor spelers.

 > Het gebruik van alcoholische dranken is verboden.

 > Geen voeten op automaten en/of geldteruggavebak.

 > Het center is schoon, houdt het zo!

Toegangsleeftijd
Het is in Nederland niet toegestaan om deel te nemen aan kansspelen onder de 18 jaar. De reden is dat jongvolwassenen meer risico hebben om de controle over het spelen te verliezen.
In ons casino bent u van harte welkom als u 18 jaar of ouder bent.
Wij vragen altijd om uw legitimatie als wij twijfelen over uw leeftijd. Kunt u geen legitimatie tonen, laten wij u niet toe in ons casino. 
Wij overhandigen u bij de entree tot 1 oktober 2021 een toegangsbewijs en verzoeken u vriendelijk deze bij u te dragen tijdens uw verblijf in ons casino. 

 

Spelaanbod
In onze casino’s bieden wij een gevarieerd aanbod kansspelautomaten aan: enkelspelers, meerspelers en roulette. Al onze automaten voldoen aan alle wettelijke eisen. U kunt erop vertrouwen dat u veilig kunt spelen. 

 

Risico’s van kansspelen
Er zijn ook risico’s verbonden aan het spelen in ons casino. Soms spelen gasten te vaak of met geld wat ze niet kunnen missen. Er ontstaan problemen door overmatig spelen. Niet alleen voor de gast zelf maar ook voor zijn naasten.
Wij willen uiteraard voorkomen dat onze gasten de controle over het spelen verliezen. Dit doen wij door het zorgvuldig uitvoeren van ons preventiebeleid door onze getrainde casinomedewerkers. Wij hebben een wettelijke zorgplicht om kansspelproblematiek te voorkomen. Daarnaast heeft u ook uw eigen verantwoordelijkheid om verantwoord te spelen en onze adviezen ter harte te nemen.
Er is een wetenschappelijke risicoanalyse verricht, conform de eisen van de Kansspelautoriteit, van ons aanbod van kansspelen. Er zijn kansspelen die een hoger risico hebben op de ontwikkeling van gokverslaving.
Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld:


•    Gemiddelde tijd tussen inzet en uitbetaling
•    Gemiddelde tijd tussen 2 inzetten
•    Een hoge winkans
•    De mogelijkheid om door te blijven spelen
•    De hoogte van de jackpot


Er is onderscheid te maken tussen automaten met een laag, middel- en hoog risico. In onze casino’s zijn er geen kansspelautomaten met een laag risico aanwezig. Wij maken duidelijk zichtbaar op de speelautomaten of het een middel- of hoog risico speelautomaat betreft.

 

 

 

 

 

 


 

Het spelen op een hoog risico automaat wil overigens niet per definitie zeggen dat u sneller in de problemen zou kunnen komen. Verantwoord Spelen en de controle behouden over het spelen is voor ieder speelautomaat in ons casino van toepassing.


Wij vinden het belangrijk om te noemen dat u geen invloed heeft op de uitkomst van onze spellen.  

Reclame en werving
Wij houden ons aan de gestelde eisen in de beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor verantwoord spelen m.b.t. reclame en werving (paragraaf 2)
Dit houdt in dat we op zorgvuldige en evenwichtige wijze reclame maken. We zijn terughoudend betreft vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en soorten kanalen en onze reclame richt zich primair op onze hoofdactiviteit. 
Wij zetten niet aan tot onmatige deelname aan onze kansspelen, prijzen deze niet aan als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen, promoten gokken niet als leefstijl en/of bagatelliseren de gevolgen van onmatig gokken. 
Onze reclame is niet misleidend en geven bijvoorbeeld op geen enkele wijze de indruk dat gasten invloed op de uitkomst hebben.

Tevens richten wij onze reclame niet op kwetsbare groepen te weten:
-    Minderjarigen
-    Personen met een verstandelijke beperking
-    Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad. 


Ook richten wij onze reclame niet op jongvolwassenen (18-24 jaar) en op personen die zich hebben uitgesloten middels een vrijwillig toegangsverbod.
Wij maken geen gebruik van websites of social mediakanalen die gericht zijn op genoemde kwetsbare personen. Tevens onthouden wij ons van fysieke reclame voor ons casino die in het zicht of op locatie staan die gericht zijn op minderjarigen.
Uit risicoanalyse blijkt ook welke kansspelen een hoge risicofactor hebben. Hiermee   houden wij rekening bij onze reclame-uitingen.

Preventiebeleid
Ons preventiebeleid is opgesteld conform de beleidsregels van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor kansspelen.

https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/regels-leidraden/verantwoord-spelen/
In ons preventiebeleid kunt u lezen wat wij allemaal doen om problematisch speelgedrag van onze gasten te voorkomen. Wij hebben verschillende interventies zoals bij voorbeeld een bezoekbeperking of een vrijwillig toegangsverbod.
Lees hier ons preventiebeleid

Opleiding verslavingspreventie personeel
Een belangrijk onderdeel van het werk van ons personeel is het uitvoeren van ons preventiebeleid. Zij hebben allemaal de wettelijke verplichte basis- en aanvullende cursussen verslavingspreventie gevolgd bij het Centrum voor Verantwoord Spelen. In deze basis- en aanvullende cursussen zijn ze getraind o.a.  in het signaleren van risicovol spelgedrag en het voeren van preventiegesprekken met onze gasten. Onze medewerkers weten waar gasten terecht kunnen voor advies en hulp. 

Verantwoord spelen
Om met plezier en verantwoord te blijven spelen geven wij u graag de volgende tips: 

  • Bepaal van tevoren uw budget.

  • Speel niet met geld wat u niet kunt missen.

  • Leen geen geld om mee te spelen.

  • Laat uw bankpas en/of creditcard thuis.

  • Pak u winst en neem uw verlies.

  • Bepaal van tevoren hoe lang u wilt spelen.

  • Neem af en toe een pauze.

  • Speel niet als u onder invloed bent van alcohol en/of drugs.

  • Vraag een casinomedewerker om advies als u problemen met spelen ervaart.

Test je speelgedrag
Er zijn verschillende online zelftesten die u gratis en anoniem kunt doen die u inzicht geven in uw speelgedrag: 


https://www.speelbewust.nl/Zelftest


https://www.gokkeninfo.nl/test/test-je-gokgedrag

Zelftest - Een gokprobleem of niet? | Centrum voor Verantwoord Gokken

Cruks: Centraal Register Uitsluiting Kansspelen
Vanaf 1 oktober 2021 is er een speelpauze in te lassen voor risicovolle kansspelen als u het gokken niet meer onder controle heeft.
De uitsluiting is voor minimaal 6 maanden voor
    Online casino’s met een vergunning van de Kansspelautoriteit
    Alle vestigingen van Holland Casino
    Alle speelautomatenhallen. 
U kunt zich inschrijven via DigiD of met een papieren formulieren.
Zie voor meer informatie:
https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/uitsluitregister/inschrijven-cruks/
Het is ook mogelijk dat uw naaste, werkgever of een aanbieder van kansspelen een aanvraag doet bij de Kansspelautoriteit om u te registreren in Cruks. Dit is een verzoek tot onvrijwillige uitsluiting. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Dit kan ook alleen als alle andere hulp niet gewerkt heeft.

Controle Cruks voor entree van ons casino.
Voordat u ons casino kan bezoeken, controleren wij altijd eerst of u geregistreerd staat in Cruks. Als dat het geval is, laten wij u niet toe in ons casino. Wij hebben , vanaf 1 oktober 2021, een aantal gegevens van u (geldig ID, BSN-nummer) nodig om deze verplichte check te doen.

Privacy
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Wij registreren in het kader van onze zorgplicht immers gegevens van u. De gegevens die we registeren zijn:
-    Bezoekersfrequentie
-    Waargenomen spelgedrag 
-    Gesprekken, adviezen en afspraken
-    Onze getroffen maatregelen om kansspelverslaving bij u te voorkomen

Zie ook hier ons privacyreglement 

Informatie over kansspelen, hulp en advies
-    Kansspelautoriteit:

https://kansspelautoriteit.nl/


-    Gokken info:
https://www.gokkeninfo.nl/
https://www.gokkeninfo.nl/hulp/professionele-hulp


-    Speelbewust
https://www.speelbewust.nl/


-    AGOG (zelfhulpbijeenkomsten)
https://www.agog.nl/

-    Centrum voor Verantwoord Gokken

https://www.centrumvoorverantwoordgokken.org/


-    Instellingen voor verslavingszorg in Nederland:
https://www.zorgkaartnederland.nl/verslavingszorg


-    Landelijk loket verslavingspreventie:

https://www.loketkansspel.nl

 

Wat kost gokken jou?

    Stop op tijd. 18+

fiches hoog middel.jpg
verantwoord spelen.jpg
bottom of page